niedziela, 8 sierpnia 2021

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ (DPD) DLA DYSTRYBUTORA HURTOWEGO

  Informujemy, 

iż MAGA-BIOTAL Sp. z o.o. 
prowadząca obrót hurtowy lekiem posiada; 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ (DPD) DLA DYSTRYBUTORA HURTOWEGO, 

wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie przeprowadzonej inspekcji w ramach krajowego programu inspekcji w związku z zezwoleniem FAH/1234/95, zgodnie z art. 77 ust. 1 Dyrektywy 2001/83/WE implementowanej do ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2021, poz. 974). 

Zarząd MAGA-BIOTAL Sp. z o.o.